قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۴۵۳,۲۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

زاگرس

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۴۰۱۱
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۱۰

۴۲۹,۹۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۶:۲۰

۴۲۸,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

سپهران

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۷:۲۵

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۱۰

۳۸۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر