قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۵۶۱,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

قشم ایر

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۵۰

۵۷۶,۴۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۰۰

۵۲۳,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۳۷۷۷
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۴۰

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

آسمان

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۳۵

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر