قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

کاسپین ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۴۸
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۱۵۰,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۲۲۶,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

قشم ایر

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
شماره پرواز: ۱۲۳۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۵

۱۷۲,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر