قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: I۳۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۲۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۲ نفر

سیستمی

آسمان

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۸۵۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۶۱۳,۱۰۰ تومان

ظرفیت ۷ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۴۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

ساها

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۱۵۶
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۸:۵۰

۳۰۰,۶۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

ایران ایرتور

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۹۸۴
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۱۹:۵۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۳ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۲۹۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۴ نفر

سیستمی

فلای پرشیا

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۷۴۰۵
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۱:۵۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر

سیستمی

سپهران

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
شماره پرواز: ۴۳۰۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۰۵

۲۹۴,۰۰۰ تومان

ظرفیت ۵ نفر