قیمت ( تومان )

نوع بلیط
ساعت پرواز
شرکت های هواپیمایی
مرتب سازی براساس:
سیستمی

آتا

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۵۶۲۳
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۰:۱۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۱ نفر

سیستمی

آسمان

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
شماره پرواز: ۳۷۷۹
کلاس پروازی: اکونومی
تهران
شیراز
ساعت حرکت: ۲۲:۲۰

۶۷۳,۷۰۰ تومان

ظرفیت ۹ نفر